64. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNI

24. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA

 

Kontakt

 

Ústav farmakológie JLF UK

Sklabinská 26

03601 Martin, Slovensko

 

Oficiálny e-mail konferencie: fdmdd2014@gmail.com

Internetová adresa konferencie: http://www.sfarm.sk/fdmdd2014

 

Predsedníčka Organizačného výboru:

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. – +421 43 2633602, franova@jfmed.uniba.sk

 

Sekretariát konferencie:

Gabriela Rohoňová – +421 43 2633603, rohonova@jfmed.uniba.sk

 

Správa webu:

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. – +421 43 2633619, mokry@jfmed.uniba.sk