59. Farmakologické dni

Bratislava

 

 

 

·         Predbežný program (*.pdf)

·         Zoznam posterov (*.pdf)

 

 

Vážení kolegovia,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na 59. Farmakologické dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 2. - 4. septembra 2009. Rezervujte si preto prosím miesto vo Vašom kalendári – už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami v Bratislave.

 

Doc. MUDr. Viera Kristová, CSc., za organizátorov

 

 

59. Farmakologické dni

 

Usporiadatelia:          Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

            Lekárska fakulta Univerzity Komenského

            Bratislava

Dátum konania:         2. až 4. september 2009

 

Miesto konania:         SÚZA, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava

                                   Informácie www.suza.sk

 

 

Registračný poplatok:

v  40 € (denní doktorandi 25 €)

v  úhrada registračného poplatku na účet: 7000082925/8180

v  variabilný symbol 101150_59

v  pri bezhotovostnej platbe konštantný symbol 0308

v  do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko

v  termín do 31.5.2009

v  podkladové údaje o účte pri úhradách zo zahraničia: IBAN - SK08 8180 0000 0070 0008 2925 a SWIFT - SUBASKBX

 

Ubytovanie:              

Účastníci Farmakologických dní 2009 si ubytovanie zabezpečujú individuálne. Môžu sa ubytovať priamo v komplexe SÚZA - rezervácia izieb cez hotelovú recepciu www.suza.sk. K dispozícii je 65 dvojlôžkových izieb. Cena za dvojposteľovú izbu obsadenú jedným hosťom je 31,53 € , plne obsadená stojí 49,78 €. V cene je zahrnutá DPH a miestny poplatok od magistrátu Bratislavy vo výške 1,65 €.

v   

 

Program konferencie:

v  program sa zostaví na základe príspevkov účastníkov

v  konferencia sa začne 2.9.2009 o 13.00 hod a ukončí sa 4.9.2009 o 12.00 hod.

v  organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu aktívnej prezentácie účastníkov

 

 

Prihlasovanie na konferenciu – vyplnený  prihláškový formulár treba poslať do 31.5.2009 na adresu farmakologickedni2009@gmail.com

v  Prihlasovací formulár (*.doc)

 

 

Formy príspevkov účastníkov:

v  Prednáška – maximálna dĺžka 15 min

v  Poster – rozmery (výška 100 cm x šírka 65 cm)

 

 

Abstrakt –  formát A5, termín poslania do 30.6.2009 na adresu farmakologickedni2009@gmail.com

v  Inštrukcie pre autorov abstraktu – vzor (*.doc)

 

 

·         Predbežný program (*.pdf)

·         Zoznam posterov (*.pdf)

 

 

Kontaktné adresy:

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

Špitalská 24

Bratislava 813 72

Tel.: 00421 59357229   fax:00421 59357508

Email:   dr.hudec@gmail.com

andrea.gazova@fmed.uniba.sk

            farmakologickedni2009@gmail.com