Farmakologické ústavy na Slovensku

 

Názov pracoviska

 

Adresa

Vedúci

Website

Ústav experimentálnej farmakológie SAV

 

 

 

Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

tel.: +421-2-54773 586

fax: +421-2-54775 928

e-mail: exfasekr@savba.sk

 

 

RNDr. Michal Dubovický, CSc.

web

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

 

 

 

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

tel.: +421 2 59357 229

fax: +421 2 59357 508

sieť VoIP: 31229

e-mail: farmakologia.sekretariat@fmed.uniba.sk

 

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

web

Ústav farmakológie JLF UK

 

 

 

Sklabinská 26

036 01 Martin

Telefón: +421 43 2633603

franova@jfmed.uniba.sk

 

 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

web

Ústav farmakológie LF UPJŠ

 

 

 

Tr. SNP 1, 040 66 Košice

tel./fax: +421 55 642 8524

Prístupové číslo na VoIP: 234

e-mail: jan.mojzis@upjs.sk

 

 

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

web

Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK

 

 

 

Kalinčiakova  8, 832 32 Bratislava

tel.: +421 2 50117 368

e-mail: klimas1@fpharm.uniba.sk

 

 

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH

web

Katedra farmakológie a toxikológie UVL

 

 

 

Komenského 73, 041 81 Košice

tel./fax: +421 55 2981199 

e-mail: legath@uvm.sk

 

 

 

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

web

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

 

 

 

Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

tel.: +421-2-50701 111

fax: +421-2-55 56 41 27

e-mail: sukl@sukl.sk

 

 

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

web