Ako sa stať členom SFaS?

 

Členstvo v Slovenskej farmakologickej spoločnosti je podmienené členstvom v Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

*  Ak ešte nie ste členom SLS, môžete sa prihlásiť za jej riadneho (individuálneho) člena a zvoliť si aj členstvo v SFaS tak, že si vytlačíte formulár prihlášky za člena SLS a zašlete ho vyplnený a podpísaný na adresu SLS.

 

*  Ak už ste členom Slovenskej lekárskej spoločnoti, stačí si vytlačiť, vyplniť a podpísať formulár pre rozšírenie členstva v SLS a zaslať ho na adresu SLS.

 

Podrobnosti nájdete aj priamo na stránke SLS - Členstvo.

 

 

Aktuálny zoznam členov SFaS SLS v roku 2012 (pdf)

 

 

Adresa pre zasielanie prihlášok:

 

Slovenská lekárska spoločnosť

Cukrová 3, 813 22 Bratislava

tel.:  00421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019

fax:  00421 2 5263 5611

e-mail: horvathova@sls.sk, blazekova@sls.sk