64. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNI

24. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA

 

 

64. Farmakologické dni24. Martinské dni dýchania sa uskutočnia v dňoch 25.-27. júna 2014 (streda až piatok) v Martine.

 

Organizátorom je Ústav farmakológie JLF UK v Martine - garantom je doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

 

Miesto konania – Hotel Victoria, Viliama Žingora 9820, 036 01 Martin-Stráne (mapa)

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

Termín pre zaslanie prihlášky k účasti s abstraktomdo 30.4.2014prihlasovanie aktívnych účastníkov bolo ukončené

 

Internetová stránka konferencie - http://www.sfarm.sk/fdmdd2014

 

Inštitúcie a organizácie podieľajúce sa na organizácii konferencie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Slovenská farmakologická spoločnosť SLS

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

Slovenská spoločnosť fyziológie a patológie dýchania SLS

Slovenská fyziologická spoločnosť SLS

 

Programový výbor konferencie:

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. (predsedníčka), prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc., prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.

 

Organizačný výbor:

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. (predsedníčka), prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., MUDr. Marta Jošková, PhD., MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD., Mgr. Michaela Kocmálová, Mgr. Ivana Medveďová, Mgr. Ivana Kazimierová, Mgr. Lenka Pappová, PharmDr. Veronika Sivová, Ing. Anna Fulmeková, Gabriela Rohoňová, Katarína Jesenská, Magdaléna Vaňová

 

 

uk.png

Logo JLF UK farebne male.jpg

logo_SPhaS.bmp

ČSEKFT.jpg

 

Konferencia sa koná s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0305-12.

 

Výsledky súťaže o najlepší poster doktorandov

Fotogaléria